Şubemizin 7 nci Olağan Genel Kurulu Kanun ve Sendika Tüzüğü ile Şube Delege Seçim Yönetmeliği uyarınca Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan takvim çerçevesinde 27.10.2022 tarihinde, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30.10.2022 tarihinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

DELEGE ADAYLIĞI

Delege adayı olmak isteyenler 31.08.2022 günü saat 9:00’dan 02.09.2022 günü saat 17:00’ye kadar aşağıda adresi yer alan Şube Yönetim Kuruluna başvurarak delege adaylıklarını koyabilirler.

Adaylık başvurusunda bulunanlara “Delege Adaylık Belgesi” verilir. Adayların bu belgeleri delege seçimleri yapılıncaya kadar muhafaza etmeleri, itiraz ve müracaatlarında bu belgeyi ibraz etmeleri sorunlarının çözümü açısından önemlidir.

Delege seçimlerinde, belirlenen delege sayısından fazla aday olmaması halinde seçim yapılmaz.

Tüzük gereği, aday olacakların 3 yıl kesintisiz üye olma şartı bulunmaktadır.

 

Başuvru Adresi

BEM-BİR-SEN İstanbul İl Başkanlığı
BEM-BİR-SEN İstanbul 1 No’lu Şube
İskenderpaşa Mah. Kakmacı Sk. No:8
Aksaray-Fatih/İSTANBUL

 

Başuvru Formu: