26.10.2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Yetkili Sendika Bem-Bir-Sen arasında, Kurum İdari Kurul Toplantısı yapılmıştır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Sayın Nurcan ALAN’ın başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki gündem maddeleri değerlendirilmiştir.

 

KURUM İDARİ KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

1-Hükümetle yapılan 2022–2023 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme Görüşmeleri tamamlanmış olup, İBB Başkanlığımızla yapılacak olan Sosyal Denge Sözleşmesi görüşmelerinin Kasım ayında başlatılması için gerekli çalışmaların yapılması,

2–Kiptaş tarafından İBB memur ve sözleşmeli personelleri için uygun fiyat ve uygun ödeme koşullarıyla depreme dayanıklı konut projesi yapılması ve/veya Kiptaş projelerinden öncelikli ve indirimli faydalandırılması,

3–İBB’ye ait toplu taşıma araçlarından İBB memur ve sözleşmeli personellerinin ücretsiz olarak faydalanmalarının sağlanması,

4–İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığında çalışan memur ve sözleşmeli personele ulaşım için verilen Mavikart yerine, daha önceki yıllarda verildiği gibi akbil verilmesi yada personel kimlik kartlarının arkasındaki İstanbul Kart’a TL olarak yüklenmesi,

5–İSPARK otoparklarından İBB memur ve sözleşmeli personellerinin ücretsiz veya indirimli faydalanmasının sağlanarak kurum aidiyetinin arttırılması,

6–İBB memur ve sözleşmeli personellerinin çocukları için indirimli kreş hizmeti verilmesi ve Yuvamız İstanbul Kreşlerinden öncelikli faydalanmalarının sağlanması,

7–İBB memur ve sözleşmeli personel nakillerinin ikametgahına uzak yerlere yapılmaması hususunun dikkate alınması,

8–Servis kullanma imkanı bulunmayan dış müdürlüklerde görev yapan memur ve sözleşmeli personele mavikart verilmesi,

9–Ücretsiz seyahat hakkı olan memur ve sözleşmeli personellerin havaalanına giden İETT otobüslerinden de ücretsiz faydalandırılması,

10–Hafta sonu AKOM vb. nöbet görevlerinde bulunan memur ve sözleşmeli personeller için izin veya nöbet ücreti verilmesi,

11–-5393/49’a göre çalışan sözleşmeli personeller arasında teknisyen olup daha sonra 2 yıllık teknik yüksek okul bitirenlerin tamamının tekniker kadrosuna alınması hususunda gerekli çalışmanın yapılması,

12-İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlığı’nda 5393/49’a göre çalışan sözleşmeli personeller mesai yapmalarına rağmen mevzuat gereği mesai ücreti alamamaktadır. Bu personellerin aldığı ek ödeme tutarlarına Belediye Meclisi kararı ile (%5) arttırım yapılması,

13-Hizmet alımı personeli olarak çalışırken, 5393/49’a göre Sözleşmeli Personel olan ancak hizmet alımı dönemine ait tazminatlarını alamayan personele tazminatlarının verilmesi,